اقدامات برای کاهش آسیب در اعتیاد از شیوع ایدز جلوگیری می‌کند.


15 مرداد 1397 202 بازدید

مسئول کاهش آسیب دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: اقدامات کاهش آسیب در اعتیاد می‌تواند از شیوع بیماری‌های همراه با مصرف مواد مخدر مانند ایدز جلوگیری کرده و با اقدامات مختلف سلامت نسبی بخش عمده‌ای از معتادان آسیب دیده را حفظ کند.

به گزارش ایسنا، دکتر کامبیز محضری که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به اهمیت کاهش آسیب در حوزه اعتیاد، افزود: موضوع کاهش آسیب با پیشگیری و درمان اعتیاد تفاوت‌های بسیاری را دارد. برنامه های مربوط به کاهش آسیب اعتیاد محدود به افرادی است که از قبال مصرف مواد مخدر بیشترین آسیب ممکن را جذب کرده و به حاشیه رانده شده‌اند.

مسئول کاهش آسیب دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به این که کاهش آسیب منحصر به افراد محروم است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از معتادان مورد نظر دفتر کاهش آسیب سازمان بهزیستی کسانی هستند که مواد مخدر را به صورت تزریقی مصرف می کنند.

وی اضافه کرد: دفتر کاهش آسیب اعتیاد سازمان بهزیستی سعی دارد تا آسیبهای عمیق و سنگین افراد معتاد را در دورههای زمانی بلند مدت به صورت تدریجی رفع کند.
محضری با اشاره به ارتباط بیماری ایدز با اعتیاد، تصریح کرد: کاهش آسیب در اعتیاد می تواند از شیوع بیماری های همراه با مصرف مواد مخدر مانند ایدز جلوگیری کرده و با اقدامات مختلف سلامت نسبی بخش عمده‌ای از معتادان آسیب دیده را حفظ کند.

وی با اشاره به این که کاهش آسیب عملکردی تدریجی و لاک پشتی است، اظهار کرد: کاهش آسیب بدون توجه به درمان یا رفع کامل اعتیاد با اقدامات مختلف خود در تلاش است تا فرد معتاد آسیبی مضاعف بر مصرف مواد مخدر نبیند.

مسئول کاهش آسیب دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه افزود: درمان اعتیاد مرحله بعد از کاهش آسیب است، چرا که یک معتاد آمیخته به آسیبهای مختلف جسمی و روانی نمیتواند به یک باره مصرف مواد را قطع کرده و وارد مسیر درمان شود.

وی ادامه داد: اقدامات کاهش آسیب به دلیل راحت بودن و بار روانی همراه با مصرف مواد اثرات مطلوب و بلند مدتی را در قشر معتادان آسیب دیده دارد.

محضری اضافه کرد: بسیاری از معتادان تحت نظر در مرحله کاهش آسیب پس از طی مراحل مختلف به صورت خودجوش وارد مسیر درمان اعتیاد می‌شوند.

 منبع: ایسنا

نظرات کاربران 0 نظر