برخورد جدی پليس با شبکه‌ها و سر شبکه‌های کودکان کار


14 تیر 1399 127 بازدید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یاریگران زندگی به نقل از ایسنا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ ، درباره نوع مواجهه پلیس با کودکان کار اظهارکرد: ‌لازم است که دو موضوع را از هم جدا کنیم، یک موضوع کودکان کار است که این افراد باید مورد حمایت همه‌جانبه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باشند و همه وظیفه داریم که از آن‌ها مراقبت کنیم.

سردار حسین رحیمی ادامه داد: موضوع دوم افرادی است که اقدام به سوءاستفاده و بکارگیری این کودکان کرده‌اند. اینکه هر صبح ده‌نفر توسط فردی در سر یک چهارراه پیاده شد و غروب آنها را جمع آوری کنند موضوعی که باید نوع مواجهه با آن نیز متفاوت باشد و نگاه‌ دستگاه‌های مسئول، سمن‌ها و ... باید نسبت به این موارد تفاوت داشته باشد. ما هم به عنوان پلیس اجازه نمی‌دهیم تا افراد سودجو اینطور از این کودکان سوءاستفاده کنند.

وی درادامه گفت :‌ در مورد کودکان کار ما در خدمت دستگاه‌های حمایتی و مراقبتی هستیم، اما در مورد گروه دوم اجازه را نمی‌دهیم که افراد چنین رفتاری با کودکان داشته باشند و به همین دلیل نیزقطعا با شبکه‌ها ، سرشبکه‌ها و کسانی که چنین اقداماتی را انجام دهند، برخورد می‌کنیم. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اینکه آیا تشدید برخورد با سرشبکه‌ها و شبکه‌ها انجام خواهد شد، گفت: این موضوعی است که پلیس همیشه به آن توجه داشته؛ در گذشته هم مواردی بوده که برخورد کردیم و مواردی هم هست که در حال انجام تحقیقات و کار کردن روی آنها هستیم.

رحیمی تاکید کرد که تمرکز پلیس در این مورد برخورد با شبکه‌ها و سرشبکه‌های به کارگیری کودکان کار است.

 

نظرات کاربران 0 نظر