مجموعه حاضر شامل عوامل مشکل سازی هستند که خانواده را در فرآیند دچار ناراحتی و بد عملکردی می‌کند ولی لزوماً منجر به جدایی، اضمحلال و .... نمی‌گردد ؛ اما در خانوادها رضایت چندانی موجود نیست. از نگاه بیرونی ممکن است دلایل مشکلات بیشتر جنبه اجتماعی - اقتصادی باشند ولی پیامد و نتایج آنهااز هم پاشیدگی روانی اعضای خانواده می‌باشد که این مورد به صورت دو سویه عمل می‌نماید. مشکلاتی همچون طلاق روانی، خشونت بر علیه زن و فرزند با عنوان همسر آزاری و کودک آزاری، بیکاری، ناباروری، فرزند معلول، سرقت، سوگ و ... در نهایت حسادت، سرزنش و دلبستگی افراطی که هر یک آثار و تبعات خاص خود را دارا می‌باشد.

 

لذا کتاب حاضر با نگاهی تقریباً جامع به مشکلات فوق و با تاکید بر ابعاد روانی تهیه و تدوین گشته تا درمانگران خانواده و دانشجویان در حال کارورزی در رشته‌های علوم رفتاری و علوم اجتماعی با گرایش مطالعات خانواده در بررسی مسائل و مشکلات خانواده با آلترناتیوهای متفاوت و با دیدی همه جانبه به مشکلات نگریسته و در ارائه راهبرد نیز به راهکارهای قابل دسترس تر و مقبول‌تر و شاید محتمل‌تر جهت ترمیم زخم‌های روانی بپردازند و یا در بعضی موارد صرفاً پذیرش مشکل را تجویز نمایند، واز این طریق نیروی خود کنترلی رادر خانواده‌ها افزایش داده واز این شیوه به بازسازی سلامت و بهبودی خانواده کمک نمایند.

 

نظرات کاربران 0 نظر