مقاله : اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان


03 آبان 1399 216 بازدید دانلود فایل پیوست

اقدامات پليس در پيشگيري از وقوع جرايم کودکان و نوجوانان

زمينه و هدف: افزايش آمار جرايم مربوط به کودکان و نوجوانان بين جوامع مختلف در سال هاي اخير يکي از آسيب هاي جدي است که جوامع را تهديد مي کند به گونه اي که کشورهاي جهان نيز به عنوان يک چالش جدي از آن ياد مي کنند. از طرفي با توجه به نوع مأموريت و نقش پليس در اين بين، بايستي توجه جدي به اين مهم داشته و درکنار ساير نهادهاي مسئول نقش مهمي ايفا نمايد. اين پژوهش به جايگاه پليس در پيشگيري از اين جرايم مي پردازد. 

 

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر