مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيت و رضايت شغلي در افسران پليس راهور تهران بزرگ


13 مهر 1399 239 بازدید دانلود فایل پیوست

مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيت و رضايت شغلي در افسران پليس راهور تهران بزرگ  

نيروي انساني ماهر و كارآمد، پربهاترين دارايي هر كشور است و كارايي و اثربخشي سازمان ها به كارايي نيروهاي انساني آن بستگي دارد. يكي از مسائلي كه بايد در هر سازماني مورد توجه قرار گيرد خشنودي و رضايت شغلي كاركنان آن سازمان است كه از متغيرهاي رفتار سازماني به شمار مي آيد. رضايت شغلي به عوامل زيادي بستگي دارد كه يكي از آنها سازگاري و تناسب ميان شخصيت و شغل است. هر چه اين سازگاري بيشتر باشد، علاوه بر تامين رضايت شغلي، عملكرد بهتري را براي سازمان به همراه مي آورد.

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي در افسران پليس است و به بررسي ساختار شخصيت و رضايت يا عدم رضايت شغلي آنها مي پردازد.

 

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر