مقاله رابطه کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی


24 شهریور 1399 29 بازدید دانلود فایل پیوست

مقاله رابطه کمال‌گرایی و مشکلات بین شخصی

چکیده مقاله

ماهيت چندگونه درون شخصي، بين شخصي و اجتماعي كمال گرايي، مستلزم انتظارات بالاي فرد از خود، فرد از ديگران و ديگران از فرداست. اين انتظارات ممكن است علاوه بر آسيب هاي روان شناختي شخصي،‌ مشكلات بين شخصي را نيز توجيه كنند. در اين پژوهش رابطه ابعاد كمال گرايي با مشكلات بين شخصي بررسي شد. پنجاه دانشجوي دانشگاه تهران (36دختر و 14پسر) با تكميل مقياس كمال گرايي و مقياس مشكلات بين شخصي در اين پژوهش شركت كردند. نتايج تحقيق نشان داد كه بين ابعاد كمال گرايي و مشكلات بين شخصي، همبستگي مثبت معنادار جود دارد: كمال گرايي ديگر مدار با مشكلات بين شخصي در زمينه اطاعت پذيري، صميميت و مهارگري؛ كمال گرايي جامعه مدار با مشكلات بين شخصي در زمينه مردم آميزي و مسئوليت پذيري و كمال گرايي خويشتن مدار با مشكلات بين شخصي درزمينه مسئوليت پذيري همبستگي داشتند

 

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر