مقاله نقش شکست عاطفي و سبک‫ هاي دلبستگي در پيش‫ بيني افکار خودکشي دانشجويان


02 مهر 1399 77 بازدید دانلود فایل پیوست

افکار خودکشي با طيف گسترده اي از عوامل مرتبط است. يکي از عوامل کليدي تاريخچه مشکلات کودکي و خانوادگي است. مطالعات قبلي نشان داده اند که روابط عاطفي پردردسر با بالاترين عوامل خطرساز سلامتي رواني، مرتبط است. همچنين شواهد نشان مي دهد که افرادي که در کودکي سبک دلبستگي ايمن دارند زماني که با افراد داراي سبک‫ هاي دلبستگي نا ايمن مقايسه مي شوند، علايم آسيب شناسي رواني کمتر و عملکرد رواني-اجتماعي بالاتري را در زندگي (مخصوصاً روابط عاطفي) دارا هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسي تعيين نقش شکست عاطفي و سبک هاي دلبستگي در پيش بيني افکار خودکشي در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اردبيل بود. 

این مقاله را از قسمت فایل پیوست شده دریافت کنید 

نظرات کاربران 0 نظر