پژوهش ها و مطالعات

نگرش معتادان به اعتياد مواد روان گردان و محرک و مشكلات جامعه

چکيده

زمينه و هد ف: امروزه سوء مصرف مواد، بسیاری از مرزهای اجتماعی ، اقتصادی و جغرافیایی کشورها را در نوردیده و از معضلات عمده بهداشتی است .اگر اعتیاد تنها در سطح جامعه­شناختی نگریسته شود پدیداری نامفهوم و معمای ناگشودنی می­نماید. برای درک دقیق‌تر این پدیده، لازم است به سطوح زیست­شناختی و روان­شناختی اعتیاد هم بنگریم و ببینیم در این لایه­ها چه توضیحی برای رفتار معتادان وجود دارد.

 روش بررس: در اين پژوهش نگرش 42 نفر معتاد در مورد مسأله اعتياد و مشكلات موجود در محله سكونت  آنها در شهرستان مشهد مورد بررسي قرار گرفته و با نگرش تعداد 268 نفر افراد غيرمعتاد و سالم در همان جامعه مورد مقايسه قرار گرفته است. جمع آوري اطلاعات نگرش افراد مورد مطالعه توسط مصاحبه و براساس يك پرسشنامه نيمه ساختارمند صورت گرفت.

يافته ها: نگرش افراد معتاد در خصوص اهميت مسأله اعتياد به عنوان يك مشكل فردي با نگرش افراد غيرمعتاد تفاوت معني دار داشت . هر دو گروه افراد معتاد و غيرمعتاد سه مشكل اصلي موجود در منطقه محل سكونت خود را به ترتيب بيكاري، نبود امكانات تفريحي و اعتياد عنوان نمودند . برخي از مشكلات مطرح شده تفاوت معني داري ميان گروه معتادان و افراد غيرمعتاد مورد مطالعه نشان داد.

نتيجه گيري: پیشگیری از مصرف مواد به ویژگی های اولیه رشد فردی، تربیتی ، خانوادگی ، روانی و اجتماعی بر می گردد.با توجه به نگرش افراد جامعه در خصوص مسأله اعتياد جهت برنامه ريزي براي مهار اين معضل و پيشگيري از آن نقشي اساسي دارد .


کليد واژگان

اعتياد، نگرش، مشكلات منطقه محل سكونت، سوء مصرف مواد، مت­آمفتامین


نویسندگان

محسن نظری، کارشناس فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی
محبوبه کوکبی، کارشناس ارشد طراحی شهری، پژوهشگر مسائل اجتماعی
محمد باغبان، کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرداری مشهد


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید