پژوهش ها و مطالعات

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در قانون مداری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان قزوین)

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه حکیم سبزواری، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید