راه اندازی کانون های دانشجویی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت از طرح های دانشجویی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها

به گزارش دبیرخانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، یکی از برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها که موضوع تفاهم معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و شورای اجتماعی وزارت کشور قرار گرفته است، طرح حمایت از راه اندازی و تقویت کانون های آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها می باشد که با اساس نامه ای مشخص، ذیل آیین نامه کانون ها در دانشگاه ها می توانند تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمایند.

فضل ا... ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی گفت : از تعداد حدود 120 دانشگاه دولتی تعداد 60 کانون دانشجویی پیشگیری از آسیب های اجتماعی که فعالیت خود جوش و داوطلبانه دارند در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها تاسیس و فعالیت دارند. بر اساس تفاهم صورت گرفته با وزارت کشور دانشگاه هایی که فاقد این کانون دانشجویی هستند می توانند طرح پیشنهادی خود را به دبیرخانه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ارسال کنند و این طرح ها با قید فوریت بررسی و مورد حمایت قرار می گیرد. همچنین دانشگاه هایی که این کانون دانشجویی را دارا هستند می توانند در جهت ارتقای سطح کیفی برنامه های این کانون طرح ها و ایده های خود را پیشنهاد نمایند.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بیان داشت : از ابتدای سال جاری و با اعلام فراخوان این طرح تعداد 30 دانشگاه درخواست راه اندازی کانون آسیب های اجتماعی داشته اند که کلیه درخواست ها در شورای کارشناسی مورد بررسی و در نهایت مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین طرح های دانشجویی انجمن های علمی دانشجویان و کانون های فرهنگی و هنری نیز در مرحله اول 45 طرح مورد حمایت مالی قرار گرفته است و درخواست های جدید نیز در ابتدای شروع سال تحصیلی جدید 1396 ـ 1397 جمع بندی و مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

همچنین اقدامات و برنامه های کیفی و موثری در طی سال 1396 در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها با موضوعات پیشگیری از سوء مصرف الکل، مواد مخدر، سیگار و قلیان، پیشگیری از طلاق و مفاسد اخلاقی صورت گرفته است و هم اینک پس از تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)، برنامه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها با همکاری ادارات کل اجتماعی استانداری های کشور با قوت در حال پیگیری است. برگزاری تعداد 42 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در استان های پرخطر و 40 کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل در دانشگاه های استان های غربی کشور از جمله فعالیت های اخیر این اداره کل در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها می باشد.

ایرجی با بیان این که آسیب هایی همچون اعتیاد به مواد مخدر و الکل، طلاق، روابط ناسالم جنسی، شبکه های مخرب و فضای مجازی و ... به عنوان پدیده های اجتماعی ربط وثیقی با سایر آسیب ها همچون حاشیه نشینی دارد، تاکید داشتند که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان نهادهای اجتماعی پویا، می بایست که به لحاظ فکری و فرهنگی به کمک سایر اقشار جامعه برسند و لازمه این حرکت ملی دانش، بینش و نگرش مفید و موثر در شناخت درست آسیب و برنامه ریزی و اقدام لازم در این زمینه خواهد بود.

دانشجویان فعال و دغدغه مند که در یک گروه یا یک تشکیلات به نام کانون آسیب های اجتماعی عضویت می یابند به عنوان سرمایه اجتماعی کشور همواره در راس برنامه ها و اقدامات بازدارنده و ایجابی قرار دارند و مجموعه ستادی وزارت علوم حداکثر توان خود را برای بسترسازی فعالیت های این نهاد های اجتماعی به کار خواهد گرفت.